Depunerea celui de-al cincilea raport de progress al proiectului

Cel de-al cincilea raport de progres se referă la lunile 24-30 din execuția proiectului. În acest interval de timp, partenerii consorțiului au desfășurat activități legate de pachetele de lucru WP2-WP6. Activitățile tehnice au fost axate pe dezvoltări legate de sarcinile din pachetele de lucru WP2-WP4, referindu-se în special la proiectarea și dezvoltarea hardware-ului, dezvoltarea de…

Depunerea celui de-al patrulea raport de progress al proiectului

Al patrulea raport de progres se referă la lunile 17-23 din execuția proiectului și include activitățile tehnice asociate pachetelor de lucru WP2, WP3, WP4 și sarcinile non-tehnice legate de WP5 și WP6. Activitățile întreprinse în această perioadă au vizat testarea și îmbunătățirea prototipului inițial al sistemului i-Light, atât din punct de vedere hardware, cât și…

Participare la „EUREKA innovation across borders” (eveniment de diseminare la nivel national)

Evenimentul public de diseminare „EUREKA – innovation across borders”, organizat de „Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)” din România, a avut ca scop prezentarea proiectelor de cercetare EUREKA, precum și programele de finanțare disponibile. Evenimentul a avut loc în data de 5 iulie 2017 la Centrul Infoeuropa din cadrul…

Depunerea celui de-al treilea raport de progres al proiectului

Al treilea raport de progres se referă la lunile 12-16 din execuția proiectului. Perioada raportată include activitățile asociate pachetelor de lucru WP2, WP3 și WP4. Principalul obiectiv al partenerilor a fost dezvoltarea unui prototip inițial pentru sistemul i-Light, care vizează implementarea și demonstrarea funcționalităților acestei platforme inițiale pe un sit pilot. Astfel, activitățile din această perioadă…

Depunerea celui de-al doilea raport de progres al proiectului

Perioada raportată (lunile 05-11 ale proiectului) include activitatea desfășurată în cadrul pachetului de lucru WP1, încheiată în perioada de referință, dar și activitățile din pachetele de lucru WP2 (proiectarea și dezvoltarea sistemului) și WP3 (implementare middleware și aplicații software), începute în perioada de referință, care necesită participarea și contribuția tuturor partenerilor de proiect. Pe parcursul activităților din WP1,…

Întâlnirea partenerilor din Consorțiu în Alcoi, Spania

Prima întâlnire a partenerilor din Consorțiu a avut loc în mai 2016, în Alcoi, Spania, la sediul partenerului spaniol (Innovatec). Discuțiile principale au inclus cazurile de utilizare ale platformei i-Light, localizarea interioară, monitorizarea ambientală și monitorizarea dispozitivelor medical (standard ISO/IEEE 11073). Discuțiile au fost concentrate asupra rezultatelor din pachetul de lucru WP1, asupra arhitecturii platformei,…

Depunerea primului raport de progres al proiectului

Primul raport de progres al proiectului acoperă primele patru luni ale proiectului. În acest timp, care reprezintă jumătate din WP1 (referitor la cerințele utilizator), Consorțiul a efectuat o analiză complexă a domeniului pentru a identifica cerințele funcționale și nefuncționale pentru platforma i-Light și pentru a înțelege și evalua nevoile beneficiarului. În cadrul activităților din WP1, cerințele utilizatorilor sunt evaluate…