Depunerea celui de-al cincilea raport de progress al proiectului

Cel de-al cincilea raport de progres se referă la lunile 24-30 din execuția proiectului. În acest interval de timp, partenerii consorțiului au desfășurat activități legate de pachetele de lucru WP2-WP6. Activitățile tehnice au fost axate pe dezvoltări legate de sarcinile din pachetele de lucru WP2-WP4, referindu-se în special la proiectarea și dezvoltarea hardware-ului, dezvoltarea de…