Depunerea celui de-al treilea raport de progres al proiectului

Al treilea raport de progres se referă la lunile 12-16 din execuția proiectului. Perioada raportată include activitățile asociate pachetelor de lucru WP2, WP3 și WP4. Principalul obiectiv al partenerilor a fost dezvoltarea unui prototip inițial pentru sistemul i-Light, care vizează implementarea și demonstrarea funcționalităților acestei platforme inițiale pe un sit pilot. Astfel, activitățile din această perioadă…