Depunerea celui de-al patrulea raport de progress al proiectului

Al patrulea raport de progres se referă la lunile 17-23 din execuția proiectului și include activitățile tehnice asociate pachetelor de lucru WP2, WP3, WP4 și sarcinile non-tehnice legate de WP5 și WP6. Activitățile întreprinse în această perioadă au vizat testarea și îmbunătățirea prototipului inițial al sistemului i-Light, atât din punct de vedere hardware, cât și…