Depunerea celui de-al patrulea raport de progress al proiectului

Al patrulea raport de progres se referă la lunile 17-23 din execuția proiectului și include activitățile tehnice asociate pachetelor de lucru WP2, WP3, WP4 și sarcinile non-tehnice legate de WP5 și WP6. Activitățile întreprinse în această perioadă au vizat testarea și îmbunătățirea prototipului inițial al sistemului i-Light, atât din punct de vedere hardware, cât și…

Participare la „EUREKA innovation across borders” (eveniment de diseminare la nivel national)

Evenimentul public de diseminare „EUREKA – innovation across borders”, organizat de „Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)” din România, a avut ca scop prezentarea proiectelor de cercetare EUREKA, precum și programele de finanțare disponibile. Evenimentul a avut loc în data de 5 iulie 2017 la Centrul Infoeuropa din cadrul…

Depunerea celui de-al treilea raport de progres al proiectului

Al treilea raport de progres se referă la lunile 12-16 din execuția proiectului. Perioada raportată include activitățile asociate pachetelor de lucru WP2, WP3 și WP4. Principalul obiectiv al partenerilor a fost dezvoltarea unui prototip inițial pentru sistemul i-Light, care vizează implementarea și demonstrarea funcționalităților acestei platforme inițiale pe un sit pilot. Astfel, activitățile din această perioadă…